El nostre model

El tret diferencial de Prohabitatge respecte a altres entitats és el caràcter global de la intervenció, és a dir, la gestió social de l’habitatge abordant tan l’acompanyament i els processos de millora de les persones i famílies que formen part dels nostres projectes com la gestió immobiliària dels habitatges que en formen part. Quan es sumen aquests dos factors, esdevé el que anomenem Fair Housing, com a model propi de Prohabitatge. 

 

Prenem com a concepte bàsic l’adjectiu en anglès “fair” que te els següents significats: just, equitatiu. D’aquesta manera, pretenem incloure i que sempre sigui present aquest concepte de justícia ja que partim de la base que l’accés a l’habitatge és un dret i, per tant, hem de poder treballar amb fórmules que el garenteixin.

 

Per poder desenvolupar aquesta tasca és fonamental poder disposar d’habitatges, donat que són l’element principal per a la inclusió residencial. Per l’obtenció i relació de tinença dels i les usuàries amb aquests habitatges, ens basem en el concepte de community housing amb el que entitats socials proveeixen d’habitatge social de llarga estada a un preu assequible, mantenint la tinença de l’habitatge i cedint l’ús a les persones/famílies participants dels programes. 

Així doncs, el model de “Fair Housing” de Prohabitatge busca garantir el dret universal d’accés a l’habitatge digne i adequat incidint molt especialment sobre els col·lectius i grups de població socialment més vulnerables. Els diferents nivells sobre els quals incidim per fer front a aquest fenomen són: el procés vital de la persona i/o família/unitat de convivència, l’habitatge com a element d’ancoratge i l’arrelament comunitari. 

La nostra intervenció està vertebrada per diversos eixos transversals com: la perspectiva de gènere, l’enfocament constructivista, el desenvolupament de competències, la perspectiva intercultural, i l’apoderament, entès com a element central que articula els eixos estratègics i, alhora, com la filosofia que impregna totes les metodologies de treball de l’entitat. 

 
logo
SERVEIS CENTRALS BARCELONA

C/ CÒRSEGA 114,  BAIXOS; BARCELONA (08029)
93 839 44 69

OFICINA TERRASSA

C/ SANT PAU Nº 9; TERRASSA (08221) 
93 720 49 84