Advocada i mediadora registrada en el Registre de Mediadors/es i Entitats de Mediació del Ministeri de Justícia en l’àmbit civil i familiar. Després de més de 25 anys d’exercici professional, compatibilitzats amb funcions d’assessorament i suport en entitats d’acció social, s’incorpora a l’Associació Prohabitatge el gener de 2023 com a directora de Servei Jurídic i Gestió Immobiliària per a aprofundir en el treball d’inclusió, solidaritat i transformació social en la lluita per l’equitat social.