Programa d'Inclusió Residencial

No es tracta només d’aconseguir un sostre. 
Si volem ser llar, hem d’oferir espais on la persona pugui reconstruir la identitat, la dignitat, l’autoestima, el respecte (per ella mateixa i per l’entorn), els vincles i l’arrelament. Quan això succeeix… la casa fa olor de guisat, les capses van al contenidor blau, els infants dormen tranquils i les veïnes s’ajuden i riuen.

El Programa d’Inclusió Residencial que desenvolupa ProHabitatge està format per diferents projectes adreçats a persones i famílies en situació d’exclusió residencial en els que s’ofereix allotjament temporal o permanent amb o sense suport socioeducatiu.

Aquest programa abasta diferents àmbits de treball com són els programes per raó de gènere o els programes per raó de migració. A partir d’aquest programa i de la seva finalitat base, que és proporcionar un habitatge a l’usuari/a, la persona emprèn el camí d’anar posant en ordre les diferents esferes vitals que comporten el seu dia a dia i a partir d’aquí, generar una estabilitat i una comoditat per tal de pensar i meditar com i cap a què encarar el seu futur.

Gènere

El Programa d’Inclusió Residencial per raó de gènere inclou usuàries que han patit situacions de violència masclista o situacions de violències diverses.
El primer programa específic en àrea de gènere que sorgeix de l’entitat és el “No estàs sola”. En aquest programa es genera i crea la metodologia que esdevindrà la base per guiar tots els projectes i intervencions que es trobin presents en aquesta àrea. Des de ProHabitatge es busca un canvi de model, fugint de macro recursos i obrint nous serveis des d’un punt de vista més normalitzador amb unitats més petites i controlades. Es treballa el procés de recuperació de la dona amb un pla de treball que abasti les diferents esferes vitals depenent de les situacions de cada persona. A part, també s’actua per tal de recuperar les competències de les usuàries i fer un procés d’aprenentatge per tal que les puguin desenvolupar en diferents àmbits amb l’objectiu de l’apoderament personal i posteriorment, la inserció laboral. Aquest apoderament busca fer que la usuària esdevingui protagonista i comenci a ser partícip de processos que fins al moment no li han calgut amb l’acompanyament i les cures corresponents.

L’any 2019 neix el WIP amb la finalitat d’eixamplar els perfils d’intervenció i posant la mirada a dins del col·lectiu LGTBI, concretament en les dones trans.
A més a més, Prohabitatge també forma part del Servei substitutori de la Llar de la Generalitat, entès com a espai de protecció i recuperació per les dones i els seus fills i filles a càrrec en situacions de risc per violències masclistes. És un servei que actua com a substitució de la llar, entès com a pis d’autonomia.

Migrades

També hi ha un programa per a migrades, aquest respon a les necessitats de les persones que es troben en situació d’exili i/o que són sol·licitants d’asil. Tot sovint les persones que han hagut de marxar del seu país es troben en situació de manca de documentació administrativa, d’aquesta manera s’acompanya a la persona en aquest procés i en les cures per tal d’afrontar la seva nova realitat de la manera més plausible possible.

logo
SERVEIS CENTRALS BARCELONA

C/ CÒRSEGA 114,  BAIXOS; BARCELONA (08029)
93 839 44 69

OFICINA TERRASSA

C/ SANT PAU Nº 9; TERRASSA (08221) 
93 720 49 84