Transversals

Els programes transversals són els que donen suport als programes d’inclusió residencial de l’entitat. Un dels programes, anomenat Desfent nusos, s’encarrega de facilitar béns materials i serveis especialitzats a aquelles persones o famílies que ho necessiten, de forma puntual, per tal de desfer els diferents problemes que han d’afrontar per a poder avançar en el seu procés de recuperació i autonomia. Aquestes ajudes depenen estrictament de les necessitats, capacitats i urgències dels usuaris i les usuàries i estan destinades a necessitats bàsiques com l’alimentació, higiene o roba, accés a les tecnologies i garantir l’accés a serveis especialitzats com el jurídic, odontològic o psicològic. A més de realitzar un treball competencial a través del voluntariat per reduir la bretxa digital i la idiomàtica.

Algun dels projectes i tallers del programa són: 

Proxare

Aplicació mòbil que té com a objectiu facilitar l’arrelament tecnològic i físic al territori. Permet crear espais de formació i interacció grupal en noves tecnologies entres les usuàries i els professionals de l’àmbit, i facilita que les persones tinguin accés a la informació i a les oportunitats vinculades al territori

Taller Gastroeconòmic

En aquest taller es proposa fer un menú sofisticat dissenyat per una professional a partir dels ingredients bàsics que podem trobar moltes llars.

Xup-xup

Projecte que combat el malbaratament alimentari, es treballa de forma comunitària amb comerços i persones usuàries per tal de generar xarxes de reaprofitament d’aliments com a estratègia d’estalvi i de salut fomentant l’alimentació nutritiva accessible per a tothom.

Transversals té un altre focus de treball que està centrat en l’àrea d’inserció laboral.

Programes

Actualment, l’entitat gestiona tres programes que es duen a terme a les seus de Barcelona i Terrassa i, que s’implementen a través de la metodologia del treball per competències per recuperar, desenvolupar i adquirir noves habilitats, amb l’objectiu de transferir-les al mercat laboral.

Mais

Mesures Actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social:  

Aquest programa es vincula amb els programes d’inclusió residencial, afavorint la inclusió real de les persones.  Les accions d’orientació i prospecció laboral que proposa parteixen de les capacitats de cada persona i afavoreixen la reducció dels factors de vulnerabilitat que presenten les persones sense llar i, que els condicionen en les seves possibilitats d’ocupació.

Essencials i Talents

L’Essencials està destinat  a atendre persones en risc d’exclusió social amb o sense documentació, que requereixen d’un procés de definició d’itinerari laboral, formatiu, de pràctiques o d’acreditació de competències amb perspectiva de gènere; que estan en edat laboral, en situació d’atur i, que presenten un perfil d’alta vulnerabilitat social degut a estar en situació de sensellarisme.

El Talents atén a dones amb fills a càrrec monoparentals, víctimes de violència masclista amb un perfil d’alta vulnerabilitat social agreujat per estar en situació de sensellarisme.

NEXT DIVERSITAT

Aquest programa té com a objectiu incorporar la perspectiva de la diversitat a l’empresa o bé, millorar la gestió d’aquesta; aprofitant i potenciant el paper de les organitzacions empresarials i el de les agrupacions socials més representatives així com, el de les entitats socials especialitzades en matèria de diversitat i inserció laboral, de col·lectius vulnerables.

El Programa Diversitat i Empresa està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i es finança amb càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

logo
SERVEIS CENTRALS BARCELONA

C/ CÒRSEGA 114,  BAIXOS; BARCELONA (08029)
93 839 44 69

OFICINA TERRASSA

C/ SANT PAU Nº 9; TERRASSA (08221) 
93 720 49 84